Hjälper människor att gå vidare
En livskris går att komma ur, en molande känsla av att någonting inte är som det ska går att bli av med. Det går alltid att få lindring. Med hjälp av samtal och psykoterapi hjälper Kerstin Tholin Brage människor att komma på fötter.
Till mottagningen Tholin Westberg, vilken är centralt belägen på Södermalm, kan man komma ensam, i par eller som familj. Det kan handla om en tillfällig kris, missbruksproblem eller helt enkelt ”bara” en känsla av att inte vara tillfredsställd med livet.
- Det som är ett litet problem för en person kan var oöverstigligt för en annan, säger leg. psykoterapeut Kerstin Tholin Brage.
Kerstin betonar att man inte behöver vara psykiskt sjuk för att söka stöd och hjälp hos henne. Det kan handla om relationsproblem, att man vill må bättre, få ökat självförtroende.

Kerstin började sin bana som socionom på 70-talet och har sedan dess arbetat med barn, ungdomar och familjer, vilka har haft problem och bekymmer av vitt skilda slag. Plattformen för Kerstins arbete med att ge råd och stöd under nästan 30 år har varit både kommunen, landstinget och hennes privata mottagning, en psykoterapimottagning som Kerstin nu drivit under 20 års tid.
Några exempel på Kerstins specialområden är krisbearbetning, familjeproblem, stresshantering, konflikter på arbetsplatsen och nedstämdhet utan medveten orsak.

Psykoterapi handlar mycket om relationen patient – terapeut. Kerstin betonar vikten av att personen som söker hjälp har fullt förtroende för sin terapeut och känner sig bekväm i mötet. Lika viktigt är det att terapeuten känner att han eller hon kan hjälpa personen i dess problematik.
- Det är en underbar sak att vara delaktig i en förändring. Att se mönster brytas och se att saker och ting blir bättre, säger Kerstin.
Kerstin Tholin Brage tar emot patienter både dagtid och kvällstid alltefter behov. Hon jobbar gärna mot företag som vill hjälpa sina anställda att komma på fötter i eller efter en kris.
- Idag är det ett hårt tryck på arbetsmarknaden och kanske svårt att säga att man mår dåligt. Då är det extra viktigt att ha omsorg om sin personal. Både den anställde och företaget tjänar på att alla på arbetsplatsen mår bra, avslutar Kerstin.

Leg. Psykoterapeut Kerstin Tholin Brage

Bransch:
Psykoterapi / Terapi

Telefon: 070-7390440


Email:
kerstin@tholinbrage.se

Hemsida:
www.tholinbrage.se

Adress:
Leg. Psykoterapeut Kerstin Tholin Brage
Högbergsgatan 59 B
11826 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN